Informace o registraci do systému:

  • Registrace probíhá v následujících krocích:
    1. Krok - Zahrnuje zadání emailové adresy, opsání ověřovacího kódu a stvrzení souhlasu s pravidly.
    2. Krok - Bude doručen ověřovací odkaz(url) na zadanou emailovou adresu. Součástí emailu bude první předvygenerované dočasné heslo (platné 24hodin od otevření ověřovacího odkazu).
    3. Krok - Vám bude umožněn vstup do systému, kde si můžete v "nastavení" přizpůsobit nastavení uživatelského účtu i nastavit vlastní nové heslo.
  • Autor projektu se zavazuje nezneužít informace, které zadají uživatelé do projektu. Vyhrazuje si právo veta. Může ovlivňovat nastavení jednotlivých uživatelů vždy, když si to funkčnost projektu bude žádat, bez ohledu na důsledky. Vždy se jeho rozhodnutí bere za ideální v dané situaci.
  • Uživatelé projektu mají právo projekt využívat dle svých možností a zároveň se zavazují, že svým jednáním projekt neohrozí a nezneužijí. Mají právo vyjádřit své nápady a připomínky emailovou cestou. Uživatelé mají právo projekt finančně podpořit bez možnosti odvolání.